040 551 7560 (17:00-20:00)
info@varasto-lager.fi

Smålager - Prislista

Prislista

Storlek Månadshyra
‹ 5 m2 15,00 €/m2
5-9 m2 13,40 €/m2
› 9 m2 11,80 €/m2

Hyresvillkor

  • Hyran betalas månatligen i förväg och minimi hyrestiden är 1 månad. Hyrans påminnelseavgift är 5 €.
  • 10 € pant för ytterdörrens nyckel.
  • El och värme ingår i hyran.
  • Hyresgästen ansvarar för att egendomen är försäkrad och dörren låst med eget hänglås.
  • Det är förbjudet att lagra luktande, brinnande eller hälsoskadliga ämnen samt vätskor.