040 551 7560 (17:00-20:00)
info@varasto-lager.fi
Varasto

Förmånliga smålager

48 km från Helsingfors vid stamväg 51.